Více než slova za nás mluví seznam projektovaných a realizovaných staveb seznam projektovaných a realizovaných staveb
Nová zelená úsporám 2013
polyfunkční objekt DORN Brno Krajský úřad Cejl Brno, solární ohřev TV Krajský úřad Žerotínovo nám. 3 Brno, solární ohřev TV - 48 ks panelů logistické centrum Syrovice
logistické centrum Syrovice dostavba areálu Kreraservis Brno Kaštanová bazén Nové Město Na Moravě
hotel Vinař Kurdějov hotel Vinopa Hustopeče hotel Vinopa MŠ Vracov
Bomar Brno - kotelna Tepelné čerpadlo vzduch/voda vnitřní provedení pro RD kotelna lázně Lednice
dětské ozdravovna Křetín, plynová tepelná čerpadla vzduch/voda

Projekce


Nabízíme zpracování projektové dokumentace od rodinných domů, ubytovacích zařízení, sportovní zařízení, školy, polyfunkční objekty, obchodní centra, administrativní objekty, velkoprostorové výrobní či skladovací objekty. Máme bohaté zkušenosti s projektováním topení a chlazení pro nemocnice.
Součástí prováděcích a tendrových projektů jsou položkové výkazy výměr a rozpočty zpracované programem BUILD power firmy RTS.

Vytápění

Dle přání zákazníka projektujeme jak klasické vytápění OT, tak podlahové či stěnové vytápění, popř. fancoily. Projektujeme všechny druhy zdrojů tepla vč. obnovitelných zdrojů energie. Máme mnoho zkušeností s projektováním tepelných čerpadel i solárních systémů.

Pro průmyslové objekty (výrobní a skladové haly, dílny) navrhujeme teplovzdušné vytápění plynovými jednotkami nebo sálavými zářiči.

Projektujeme hydraulické vyvážení otopných systémů včetně osazení a nastavení regulačních prvků

ZTI

 V oblasti ZTI projektujeme rozvody splaškové i dešťové kanalizace, rozvody pitné a požární vody. Projektujeme vnitřní instalace ZTI vč. vodovodních a kanalizačních přípojek.

Projekty ZTI obsahují jak návrh tras a dimenzí, tak i návrh jednotlivých ZP. Trasy jsou vždy voleny tak, aby co nejméně akusticky zatěžovaly užívání interiéru. Pro ohřev TV navrhujeme také solární systémy.

Plynoinstalace

Nabízíme vypracování projektové dokumentace prodloužení plynovodních řadů, plynových přípojek od rodinného domu až po továrny a veškeré vnitřní plynoinstalace. Dále pak podání žádosti o připojení k distribuční soustavě a získání vyjádření k dokumentaci od plynárny.

Přípojky

Je pro nás samozřejmostí, že PD předjednáme u dotčeného správce a investorovi předáme s kladným vyjádřením o připojení na ing. sítě.

Chlazení

Nabízíme vypracování projektové dokumentace chlazení pro rodinné domy, bytové domy, administrativní objekty a nemocnice.

Ing. činost

Pro námi zpracovanou PD nabízíme také vyřízení veškerých potřebných dokumentů a povolení pro orgány státní správy nutné k realizaci záměru.

Kontakt


CM projekt, s r.o.
Bratislavská 5
693 01 Hustopeče

Tel.: +420 519 412 061
Fax.: +420 519 412 062

Jednatel, projektant
Marek Cabal
Tel.: +420 775 720 727
e-mail: mcabal@cmprojekt.cz

Kancelář Brno

Sladkého 13,
617 00 Brno